Vi vill vara en öppen församling där du ska känna dig välkommen. Det finns flera vägar till att få kontakt. Du väljer det som passar dig bäst.

Det Goda Samtalet

Församlingen önskar vara en själavårdande miljö och en växtplats för andlig och själslig mognad. Vi vill ge omsorg, tröst och förmedla upprättelse. När du tar kontakt med oss så får du tillgång till en erfaren samtalspartner som självklart har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Vi erbjuder dig:

Så här når du oss:

076-815 53 17
054-18 11 20 (Pingstkyrkans expedition)
samtalet@karlstad.pingst.se

Förbön

Tron på att Gud verkligen svarar på bön är stark i vår församling och vi ber kontinuerligt för angelägna ämnen. För människor som är sjuka, för familjerelationer, för barn som är komna till världen och för allt annat som är viktigt för oss människor.

Skicka ditt böneämne till:

076-815 53 17
forbon@karlstad.pingst.se