Vår församling är involverad i ett flertal arbeten runt vår jord, som rör både humanitär hjälp och spridandet av det kristna budskapet.

IBRA – missionsarbete

Genom vår missionär Svante Hektor bedriver vi mission, där utbildning är en stor del. Människor runt hela vår jord tränas att producera olika mediaprogram samt att följa upp kontakterna med lyssnarna/tittarna. Vi är också med och stöder ytterligare en missionär i IBRA.

Se även www.ibra.se

Barn i Bolivia

Barnkul (vår söndagsskola) samlar regelbundet in pengar till barnhemmet Vida Nueva i Quillacollo i Bolivia. Församlingen stöder också barn vars föräldrar sitter i fängelse, även det i Quillacollo.

Se även www.boliviabarn.com

Flyktinghjälp i Grekland

Vi har haft ett samarbete med vår systerkyrka i Grekland, Apostolic Church of Thessaloniki, sedan många år tillbaka. Sedan 2016 har vi samlat in pengar till flyktinghjälp i Grekland. Och i samarbete med Pingströrelsen i Sverige, PMU och Human Bridge hart vi skickat många lastbilar med förnödenheter och kläder till flyktingarna. Vi har också själva besökt flyktingläger från kyrkan.

Mission i Bangkok

Daniel och Paulina Brolin arbetar sedan många som pastorer och missionärer i Bangkok, i Thailand. Där har de grundat en kyrka där som firar gudstjänster på flera ställen. Vi är med och stöder deras församlingsarbete med förböner och ekonomiskt understöd. Brolins jobbar också med en vision att nå fler platser i Asien med evangeliet och grunda nya församlingar vilket man redan har påbörjat. Vi samarbetar också med The Entrence via IBRA som är ett café som inriktar sig på att nå studenter i Bangkok med evangeliet. Det är ett samarbete med pingstmission från Finland och Kanada.

Aidsdrabbade i Kenya och Tanzania

Vi har under många år i olika sammanhang samlat in pengar till aidsdrabbade i Kenya och Tanzania, i samarbete med PMU. Ett projekt som vi nu har avslutat.

Radiosändningar

En del av vårt arbete är att sända radio till ett nästan onått folk i Asien.