Vår församling är involverad i ett flertal arbeten runt vår jord, som rör både humanitär hjälp och spridandet av det kristna budskapet.

IBRA – församlingens missionsarbete

Genom vår missionär Svante Hektor bedriver vi mission, där utbildning är en stor del. Människor runt hela vår jord tränas att producera olika mediaprogram samt att följa upp kontakterna med lyssnarna/tittarna.

Se även www.ibra.se och www.distancemedia.net.

Barn i Bolivia

Barnkul (vår söndagsskola) samlar regelbundet in pengar till barnhemmet Vida Nueva i Quillacollo i Bolivia. Församlingen stöder också barn vars föräldrar sitter i fängelse, även det i Quillacollo.

Se även www.boliviabarn.com.

Aidsdrabbade i Kenya och Tanzania

Vi har under flera år i olika sammanhang samlat in pengar till aidsdrabbade i Kenya och Tanzania.