Tag del av våra tidigare gudstjänster i ljud och bild.

Inspelade gudstjänster

Du kan också ta del av tidigare gudstjänster i vårt arkiv – och många flera:
Lyssna på predikan