Varmt välkommen till oss!


Välkommen till Karlstads Pingstkyrkas hemsida. Vi är en av många församlingar i vår stad och ser oss som en del av den stora kristenheten.

Varje söndag kl. 11:00 firar vi gudstjänst i vår kyrka på Fredsgatan 2, dit är du varmt välkommen. Har du frågor så finns det kontaktuppgifter till oss här på hemsidan.

Vision

Den vision vi har i Pingstkyrkan i Karlstad grundar sig på det kärleksbudskap som Jesus Kristus predikade, och det uppdrag han gav att ge glädjebudskapet vidare till hela världen. Därför har vi formulerat oss så här:

”Vi vill vara en församling som älskar Gud och älskar människor. En växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus.”

Vi tror att vi alla människor djupast sett längtar efter att få leva det stora äventyret med Gud och därför har vi ett grundtänkande för allt det vi jobbar i församlingen med, som säger:

Tro

I alla tider har människor sökt efter mening i tillvaron, och varit på jakt efter en större verklighet. Målet har varit att se den stora bilden av verkligheten, att försöka förstå varför vi finns här. Den andliga dimensionen har därför funnits med i alla tider och kulturer.

Den kristna tron har djupa rötter i historien. I 2000 år så har den kristna tron levts och praktiserats så att den nu är den mest spridda i hela världen, 2,4 miljarder människor tillhör idag någon kyrka i världen. I vårt samfund (Pingströrelsen) finns det ingen skriven trosbekännelse, utan vi grundar vårt arbete på Bibeln och det är vår utgångspunkt. Men vi instämmer fullt – tillsammans med alla andra kristna – i den trosbekännelse som skrevs i fornkyrkan på 300-talet.

”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Denna tro delar vi med människor över hela världen. Vill du vara med på ”resan”, så är du välkommen att fira gudstjänst med oss varje söndag, eller gå på en grundkurs i kristen tro – som kallas Alphakurs. Eller vara med i vårt barn, ungdoms eller äldrearbete. Eller bli del av en smågrupp som möts i hemmen varje vecka där man fikar, samtalar om livet och ber.

Varmt välkommen!