Att sitta ner i grupp och diskutera ett ämne av gemensamt intresse är något de flesta söker och värdesätter högt.

Det gäller allt omkring oss från idrott och politik till poesi och äldrevård. Pingstkyrkans smågrupper syftar till att diskutera ämnen relaterade till kristen tro.

Åtta-tio personer träffas hemma hos någon av deltagarna. Enda kriteriet för att vara med är att man trivs ihop med de andra i gruppen! Trivsel är viktigt och ett gott kvällsfika är ett givet inslag. Efter fika följer som regel: läsning, diskussion, bön. Frihet och flexibilitet är stor. Har någon i gruppen upplevt något speciellt kan detta bli kvällens ämne. Upplev goda diskussioner bland härliga vänner.

Anmäl ditt intresse till Susanne Fridholm (sfridholm@yahoo.com) eller Sam Wohlin.