Skärtorsdagen 19:00 – Getsemanestund med nattvard. Långfredagen kl 19:00 – Påskfest för ungdomarna. Påskdagen kl 16:00 – Uppståndelsegudstjänst.