Vår Pastor och Föreståndare Sam Wohlin signerar och säljer sin nya bok  ”Resan mot Gud” efter Gudstjänsten den 24 mars.