”Mitt sista samtal med Frank Mangs” av Sven-Olle Spång. Café.